Η Εταιρεία

Η qed ιδρύθηκε το 1998 από τον ψυχολόγο Νίκο Αθανασιάδη και την κοινωνιολόγο Χριστίνα Καράμπελα και μέχρι σήμερα προσφέρει όλο το εύρος των υπηρεσιών της καταναλωτικής και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο εξωστρεφής (cosmopolitan) χαρακτήρας της εταιρίας έχει διαμορφωθεί από την μακρόχρονη συνεργασία της με ερευνητικά ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη.

Αντλώντας από τις μεθόδους της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της στατιστικής, της σημειολογίας, της εθνογραφικής παρατήρησης, των μαθηματικών και της πολιτικής επιστήμης στην qed δημιουργούμε ανά έργο (project) έναν δυναμικό χώρο συνομιλίας (conversational space) ανάμεσα στους πολίτες/καταναλωτές και τους πελάτες μας.