Όχι, στην έξοδο μέχρι τις 00:30 και στην απαγόρευση της μουσικής