Γιατί δεν καταστράφηκαν ακόμα οι περισσότερες επιχειρήσεις;

‘Ενα μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας δείχνει φέτος μεγαλύτερη προσαρμογή σε αυτό που μας συμβαίνει από το 2010, δείχνουν τα δύο διαγράμματα της qed market research. Κάποια σκιρτήματα ζωής ανιχνεύονται σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, παρότι δεν σβήνουν τις πιέσεις προς ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών. Κι αυτά μπορεί να μην ενισχυθούν, αν συνεχίσουν να βρίσκουν εμπόδια όλες οι μεγάλες επενδύσεις.

 

επιχειρήσεις

Πηγή: www.lifo.gr