Γιατί πετύχαμε στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης; Πιστεύουμε όλοι το ίδιο;

υγειονομική κρίση