Γυρνάμε την πλάτη στην πολιτική;

Από το Παρατηρητήριο Κοινωνικοπολιτικών Τάσεων της qed.