ΔΕΘ: πλειοψηφικό προβάδισμα του Πρωθυπουργού στην απήχηση, χωρίς νικητή η αξιολόγηση