Διαμορφώνεται τάση επανασύνδεσης της ΝΔ με το κοινό της;