Είναι πράγματι, τόσο προοδευτική η ελληνική κοινωνία, όσο δηλώνει;