Εβδομάδα 9-15/2/2020: Το δεκαετές ομόλογο και το λογότυπο των εορτασμών

Την Τέταρτη 12/2 το κυβερνητικό ομόλογο δεκαετούς ωρίμανσης πέτυχε για πρώτη φορά απόδοση μικρότερη του 1%. Παρότι αυτό αντικατοπτρίζει και ευρύτερες τάσεις στις αγορές χρήματος το τελευταίο διάστημα, το πέρασμα του ψυχολογικού αυτού ορίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αναδεικνύει το θετικό κλίμα που υπάρχει πλέον στις αγορές προς την ελληνική οικονομία. Την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη της χώρας συζήτησε έντονα το λογότυπο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την επανάσταση που οδήγησε στην δημιουργία της ελληνικού κράτους. Στα μάτια των επικριτών του, το λογότυπο αποτυγχάνει να αναφερθεί σε σύμβολα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν σε σχέση με την επανάσταση και το ελληνικό κράτος.