Εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μία δόση, ανα περιφερειακή ενότητα