Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ: πόσοι τις θεωρούν σημαντικές;