Ευθύνη ή συν-ευθύνη για την αύξηση των κρουσμάτων;

Απόδοση Ευθυνών για την αύξηση των κρουσμάτων