Έχει ηλικιακό πρόσημο η απομάκρυνση από τα κόμματα;