Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τον πλανήτη είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις επιχειρήσεις ή τους πολίτες;