Η εβδομάδα 11-17/3/17 σε εικόνες

Οι πληρωμές για τον ΕΦΚΑ είναι σε αναμονή, καθώς λόγω της αλλαγής του συστήματος φαίνεται να έχουν χαθεί δεδομένα ασφαλισμένων.

Η συνεχής αβεβαιότητα οδήγησε σε μαζική εκροή καταθέσεων αυξάνοντας την εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA.