Η εξίσωση του πτυχίου των ηθοποιών με απολυτήριο λυκείου