Η ιδανική εργασιακή συνθήκη για τους Έλληνες συνδέεται με ατομική ή οικογενειακή αυτονομία. Η ένταξη σε μεγάλα σχήματα (δημόσιο, πολυεθνικές εταιρίες) ελκύουν λιγότερο. Ενδιαφέρον με σημαντική μειοψηφία, πλην νέοι εργασιακοί προορισμοί (ΜΚΟ, start ups).