Η στάση των Ελλήνων απέναντι στο σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων υποδηλώνει πως το σύστημα χρήζει αναθεώρησης