Θα διατηρηθεί τον Ιούλιο η άνοδος του δείκτη ευτυχίας, που καταγράφηκε στα τέλη Ιουνίου;

well'being comparison