Μετανάστευση και ενσωμάτωση

Τι μας δείχνουν τα στοιχεία του OECD και του People of Greece για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες.

μετανάστες