Μπορεί η ελπίδα να μπει στα νοικοκυριά;

Από το Παρατηρητήριο Κοινωνικοπολιτικών Τάσεων της qed.

Μπορεί η ελπίδα να μπει στα νοικοκυριά;