Μπορεί το εργασιακό να λειτουργήσει σαν θεματική συσπείρωσης της ευρύτερης αριστεράς