Μόνο 12 χώρες έχουν εντάξει στη νομοθεσία τους την πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα είναι μια από αυτές