Νίκος Ανδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου. Ποια χαρακτηριστικά τους αποδίδουν οι Έλληνες;