Οι Έλληνες αξιολογούν ιδιαιτέρως θετικά τις διαφημίσεις που σχετίζονται θεματικά με το περιβάλλον