Οι Έλληνες πιστεύουν πως η χώρα έχει προσφέρει αρκετή βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά θα προτιμούσαν η βοήθεια αυτή να ήταν κυρίως ανθρωπιστική.