Ο τέως Βασιλιάς θα έπρεπε να ταφεί με τιμές αρχηγού κράτους;