Πλειοψηφικά οι ηλικίες 17-34 είναι υπερ της διαφήμισης του Pantene σε αντίθεση με τις ηλικίες 35+