Ποιες περιοχές είναι πιο θετικές στο άνοιγμα του τουρισμού;

2021 06 04 Infographic_tourism part 2