Ποιοι διαμορφωτές γνώμης δρουν με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και των πολιτών;