Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε πραγματικά;

Από το Παρατηρητήριο Κοινωνικοπολιτικών Τάσεων της qed.
Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε πραγματικά;