Ποιος τρόπος επένδυσης θεωρείται καλύτερος από τους Έλληνες;