Πολίτες από 17 χώρες ερωτήθηκαν σε τι βρίσκουν νόημα στη ζωή τους και η πρώτη απάντηση ήταν “στην οικογένεια”