Πολιτεία και κορωνοϊός

Δείτε την αξιολόγηση των πολιτών για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης και τη στάση της Αντιπολίτευσης.
Στο επόμενο τεύχος ΜΜΕ και κορωνοϊός.

κορωνοϊός