Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για τη διαφήμιση του Pantene λόγω της αναφοράς της στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας