Πρέπει να συνεχίσουν οι παρελάσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου;