Υπηρεσίες έρευνας

Ποσοτικά εργαλεία

Ποιοτικά εργαλεία

Θεματικά εργαλεία

Υβρίδια

Hall Tests

Έρευνα σε σημείοπώλησης (Real Time Monitors)

Έρευνα σε νοικοκυριά

Τηλεφωνική Έρευνα

Panels

Έρευνα σε περαστικούς (Street Surveys)

Έρευνα συνεχείας (Tracking Monitors)

Omnibus

Surveys στο διαδύκτιο

Ομαδικές Συζητήσεις

Mini Ομαδικές Συζητήσεις

Εργαστήρια (Workshops)

Κυλιόμενες Ομαδικές Συζητήσεις (Rolling Panels)

Διχοτομικές Ομαδικές Συζητήσεις (Split Dynamic Groups)

Ατομικές Συνεντεύξεις Βάθους

Δυαδικές Συνεντεύξεις

Τριγωνικές Συνεντεύξεις

Σιωπηλές Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις αντιπαράθεσης

Ικανοποίηση Πελατών

Μυστικός Επισκέπτης

Έρευνα Επικοινωνίας

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης

Καινοτομία

Αξιολόγηση μαρκών και δημοσίων προσώπων

Νέοι

Τρίτη Ηλικία

Παρατήρηση

Εθνογραφικές Μελέτες

Έρευνα Συνδυαστικών Μεθοδολογιών

q2