Μεθοδολογία & δείγμα

Μεθοδολογία

 • Προσωπικές Ατομικές Συνεντεύξεις στα σπίτια των ερωτώμενων (πόρτα-πόρτα) με χρήση Υπολογιστή (CAPI)
 • Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία
 • Τυχαία επιλογή οικοδομικών τετραγώνων βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Σύνθεση Δείγματος

 • Κάλυψη ηλικιών 18-64 χρονών, ανδρών (50%) και γυναικών (50%)
 • Κάλυψη συνόλου Αστικής Ελλάδας Ν=2.000
  • Αθήνα: Ν=800
  • Θεσσαλονίκη: Ν=250
  • Αστικά Κέντρα: Ν=950
 • Δυνατότητα επιλογής μεγέθους δείγματος, από μια σειρά τεσσάρων μεγεθών αυτοτελών πανελλαδικών δειγμάτων
  • Ν=500
  • N=1.000
  • N=1.500
  • N=2.000

Ερωτηματολόγιο και Έλεγχοι Ποιότητας

 • Κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις, με δυνατότητα επίδειξης οπτικού υλικού
 • Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, μία από τις οποίες θα είναι η δική σας
 • Λογικοί έλεγχοι / editing: 100%
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος / editing: 100%
 • Ποιοτικός έλεγχος με προσωπικές επαφές για 10% του συνολικού δείγματος και τηλεφωνικές επαφές για 20% των ερωτηματολογίων του κάθε ερευνητή