Πώς συμμετέχεις

Με μεγάλη χαρά μπορούμε να διαμορφώσουμε το προσωπικό σας «εισιτήριο» που θα περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • Επιλογή κοινού που σας ενδιαφέρει
 • Επιλογή μεγέθους δείγματος
 • Επιλογή εβδομάδας υλοποίησης της έρευνας

Ενεργοποίηση συμμετοχής

Τα στάδια ενεργοποίησης της συμμετοχής σας είναι:

 • Επαφή με την ομάδα εργασίας qed – OMNiBUS με στόχο την επικοινωνία των ερωτημάτων που σας απασχολούν
 • Κοστολόγηση της συμμετοχής σας από την qed και δημιουργία του ερωτηματολογίου σας
 • Σχεδιασμός και πιλοτικός έλεγχος του τελικού ερωτηματολογίου από την qed

Παραδοτέα

Τα αποτελέσματα της συμμετοχής σας θα επικοινωνηθούν προφορικά και γραπτά μέσω:

 • διαγραμμάτων που απεικονίζουν τις απαντήσεις του κοινού για όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου
 • διαγραμμάτων που απεικονίζουν τις απαντήσεις επιμέρους δημογραφικών και άλλων ομάδων πληθυσμού
 • σύνοψης ευρημάτων και συμπερασμάτων
 • αναλυτικών πινάκων Η/Υ

Στοιχεία επικοινωνίας

Μάθετε περισσότερα για την qed OMNiBUS επικοινωνώντας μαζί μας: 2107484602 / qed@otenet.gr