Πως αξιολογεί η κοινωνία τα πρόσφατα μέτρα στήριξης;