Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Η μελέτη της Actionaid που βασίστηκε σε μεγάλη πανελλαδική έρευνα με χορηγία της qed.

ActionAid_Harassment-Report

actionaid