Σε ποιες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου παρατηρείται σημαντική αύξηση στο δείκτη αποδοχής της διαφορετικότητας;