Τα 3 βασικά κριτήρια ψήφου και οι ψηφοφόροι των κομμάτων

Από το Παρατηρητήριο Κοινωνικοπολιτικών Τάσεων της qed.

Τα 3 βασικά κριτήρια ψήφου και οι ψηφοφόροι των κομμάτων