Τι είναι το πιο σημαντικό για τους Έλληνες σε σχέση με την εργασία: