Τι θεωρούν απαραίτητο οι Έλληνες για να πετύχει κάποιος/α στη ζωή του;