Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την αύξηση των περιστατικών ιώσεων;