Τι πιστεύουν οι Έλληνες πως θα βοηθούσε την ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας;