Όσο υψηλότερη η εισοδηματική τάξη του νοικοκυριού, τόσο μεγαλύτερη η αποδοχή των εμβολιαστικών στόχων