1 στους 2 Έλληνες κρίνουν θετικά το μέτρο της θανατικής ποινής