Ερευνητική προσέγγιση

Αντιλαμβανόμαστε κάθε project σε τρία, εξίσου σημαντικά στάδια:

1. Pre search: Info builders 

Υπηρεσίες πριν από την έρευνα

 

2. Research

Tα τέσσερα βασικά θεμέλια του σχεδιασμού των ερευνητικών μεθοδολογιών που ακολουθούμε στην qed είναι:

In vivo: όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα

In context: Αναγνώριση της σύνδεσης συγκεκριμένων συμπεριφορών με ανώτερες κοινωνικό-ψυχολογικές αναφορές

Puzzle: συνδυασμός ερευνητικών εργαλείων, καθώς και ανακάλυψη νέων συνδυασμών (χωρίς δόγματα!)

Interactive: ευελιξία με στόχο την ενσωμάτωση interactive τεχνικών στην συνδιαλλαγή με τους καταναλωτές και στην επικοινωνία με τον πελάτη

 

3. Post search: Info actors

Υπηρεσίες μετά από την έρευνα